КРУПАЊ КРОЗ ВЕКОВЕ СКРИВЕНА ЛЕПОТА КУЛТУРНА БАШТИНА ВЕРСКИ ТУРИЗАМ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА ИНФО ЦЕНТАР ТСООК
КУЛТУРНА БАШТИНА
Столице

Музејски комплекс посвећен догађајима из II Светског рата. Удаљен је 6 км од Крупња.

Комплекс се налази под заштитом државе као културно добро, а уједно је и заштићено природно добро.

У току је реализација Пројекта "Музеј геологије и рударства", поставка која се налази у оквиру комплекса, као и реконструкција и претварање дела комплекса у смештајне капацитете.