СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЛОВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ЛОВ

Ловачко удружење "Крупањ", са седиштем у Крупњу, газдује ловиштем "Јагодња" укупне површине 31.282 ха, од чега ловне површине обухватају 27.638 ха. Удружење има 366 активних чланова.

Стално гајене врсте дивљачи у ловишту "Јагодња" су срна, дивља свиња, зец, фазан и пољска јаребица.
Ловиште има у функцији следеће ловне објекте: 6 стабилних чека, 10 чека на дрвету, 9 хранилишта за срне, 35 хранилишта за фазане и јаребице, 40 солишта и прихватилиште за фазанчиће површине 0,5 ха.

Удружење поседује ограђени део ловишта на површини 0,5 ха и 0,24 ха земље.

Стручна служба има управника ловишта -стручно лице и ловочувара, којима помаже 8 ловочувара волонтера у ловачким секцијама.
Ловни туризам није развијен.

Музеј лова који се налази у оквиру црквеног парка добри поток обихвата изузетно велику и интересантну збирку предмета и препарираних животиња пронађених и уловљених на територији Рађевине.

Адреса Ловачког удружења "Крупањ":
15314 Крупањ, ул. Луке Стевића бб
контакт телефон: 015/581-762