НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА”

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Министарство заштите животне средине оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ

СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА”

 

           

Споменик природе „Ковачевића пећина” налази се на територији општине Крупањ, односно на територији села Церова, засеок Ковачевићи.

           

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА” И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 20 ДАНА, ОД 27. НОВЕМБРА ДО 16. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ.

            Нацрт уредбе о проглашењу Споменика природе „Ковачевића пећина” и студија заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које је на основу овлашћења сходно чл. 102. и 103. Закона о заштити природе израдио Завод за заштиту природе Србије, Београд, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 900 до 1400 часова у просторијама Министарства заштите животне средине, Београд, Омладинских бригада 1, соба 666 и Завода за заштиту природе Србије, Београд, Др Ивана Рибара 91.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 16. децембром 2019. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити Министарству заштите животне средине, поштом или на писарницу, са назнаком „СП Ковачевића пећина – Јавна расправа о заштити”.

 

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида одржаће се у петак, 13. децембра 2019. године, са почетком у 1100 часова у просторијама Скупштине општине Крупањ, Маршала Тита бр. 2, Велика сала. Јавну расправу води комисија коју образује Министарство заштите животне средине.

У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије.