НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
Јавни увид о Нацрту Плана управљања Заштићеног подручја Споменик природе Ковачевића пећина за период 2022-2031. године

 

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон), Туристичко-спортска организација општине Крупањ  оглашава:

Јавни увид о Нацрту Плана управљања Заштићеног подручја Споменик природе Ковачевића пећина за период 2022-2031. године

Споменик природеКовачевића пећина“ налази се на територији општина Крупањ  у месној заједници Церова.

1. ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ У ПЛАН УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КОВАЧЕВИЋА ПЕЋИНА“ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД 7. ДЕЦЕМБРА 2022.ГОДИНЕ ДО 8. ЈАНУАРА 2023. ГОДИНЕ.

Јавни увид о Нацрту Плана управљања Заштићеног подручја Споменик природе Ковачевића пећина за период 2022-2031. године  који је израдила Туристичко-спортска организација  општине Крупањ, биће изложен на сајту Туристичко-спортске организације општине Крупањ, http://www.tookrupanj.org.rs.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 08. јануаром 2023. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о Плану управљања спомеником природе „Ковачевића пећина“ за период 2022-2031. године, поштом или  директно  у просторије ТСООК у улици Мачков камен број 3.

2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о Плану управљања у оквиру које ће бити разматране примедбе достављене током јавног увида, биће одржана 27.децембра 2022.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет страници http://www.tookrupanj.org.rs