НАСЛОВНА НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ СВЕ ВЕСТИ
Одржан семинар за управљаче заштићених подручја y Суботиц

 

У Суботици је одржан дванаести семинар за управљаче заштићених подручја, којем је присуствовала државна секретарка Министарства заштите животне средине Сара Павков.

 

Домаћини семинара су били ЈП „Војводина шуме” и ЈП „Палић-Лудаш”  управљачи више заштићених подручја у Војводини, а на скупу је било речи о примени Закона о наплати накнаде за коришћење јавних добара који се тиче заштићених подручја, систему решења и намени средстава кроз примере добре праксе управљача.

Од претходног семинара одржаног средином априла до данас проглашено је девет нових заштићенух подручја.

То су: Предео изузетних одлика „Планина Цер”, Споменик природе „Вражји камен-Просечник”, Споменик природе „Дубочка пећина-Гаура Маре”, Предео изузетних одлика „Потамишје”, Предео изузетих одлика "Клисура Ђетиња", Парк природе „Слатина у долини Златице", Предео изузетних одлика "Кањишки јараши", Парк природе "Стара Тиса" и Парк природе " Мртваје горњег Потисја".

У Србији је до данас заштићено 472 природно добро, од чега 98 на националном нивоу а обухватају националне паркове, паркове природе, пределе изузетних одлика, резервате, заштићена станишта и споменике природе, који се простиру на 762.960 хектара.

На подручју аутономне покрајине Војводине налази се 21 подручјe заштићенo на националном нивоу, међу којима је и Обедска бара, најстарије заштићено природно добро у Србији, и једно од два најстарија заштићена природна добра на свету.

Семинару су присуствовали и представници Туристичко-спортске организације општине Крупањ као управљачи Споменика природе „Ковачевића пећина. У најави је да ће ТСООК бити домаћин следећег семинара који ће бити одржан у Крупњу.